ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบสอง) และกำหนดการ เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบสอง) และกำหนดการ เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรซล.) เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ และมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID - 19 ในการเข้าสอบภาคปฏิบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรซล.) เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ และมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID - 19 ในการเข้าสอบภาคปฏิบัติ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบแรก) กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบภาคปฏิบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบแรก) กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบภาคปฏิบัติ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง ขอแจ้งมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID - 19 ในการเข้าสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง ขอแจ้งมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID - 19 ในการเข้าสอบ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริการ คุณวุฒิ ปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริการ คุณวุฒิ ปริญญาตรี
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบสุดท้าย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบสุดท้าย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบแรกภาควิชาการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบแรกภาควิชาการ)
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ พนักงานราชการ ศรชล. (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ พนักงานราชการ ศรชล. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ส่วนกลาง) เรื่อง แจ้งรายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และสถานที่สอบ รอบแรก ภาควิชาการ และ เลื่อนกำหนดการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ส่วนกลาง) เรื่อง แจ้งรายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และสถานที่สอบ รอบแรก ภาควิชาการ และ เลื่อนกำหนดการสอบ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป